Prima Pagina / Relaţii Externe / Studenţi străini / Studenţi străini etnici români

Studenţi străini etnici români

Conform ”Metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România, începând cu anul şcolar/universitar 2013 - 2014”, cetăţenii din Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum şi cei din Diaspora pot participa la admitere pe locuri special acordate, subvenţionate de M.E.N., dar numai la specializările acreditate, îşi păstrează statutul financiar obţinut la admitere pe toată durata studiilor(dar plătesc anul repetat), cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic, iar locurile rămase libere nu pot fi redistribuite, rămânând neocupate. De asemenea aceşti cetăţeni pot studia în regim de taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii proprii.

 

Asigurarea cunoaşterii limbii române: acei cetăţeni care nu au studiat în limba română, vor urma Anul Pregătitor pentru învăţarea limbii române (link catre Lista facultati acreditate sa organizeze an pregatitor). Candidaţii la studii universitare care nu au studiat cel putin 4 ani limba română şi nu doresc să urmeze cursurile Anului Pregătitor vor susţine testul de limbă română. Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limbă română sau de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.

 

Pentru anul de învăţământ 2013 – 2014 se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

  • fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă: cu finanţarea taxelor de şcolarizare şi bursă lunară (65 euro/lună pentru studenți, 75 euro/lună pentru masteranzi și 85 euro/lună pentru doctoranzi)  şi cazare cu finanţare de la bugetul de stat, în limita subvenţiilor aprobate şi în limita locurilor disponibile;
  • fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă: cu finanţarea taxelor de şcolarizare şi cazare cu finanţare de la bugetul de stat din bugetul MEN

 

Admiterea la studii universitare a candidaţilor din Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Ucraina, Republica Ungară şi Diaspora se realizează în următoarele condiţii:

  1. Pentru studii universitare de LICENȚĂ:

Candidaţii vor depune dosarele de candidatură  la sediile misiunilor diplomatice ale României din străinătate, iar cei care sunt declaraţi admişi la studii universitare de licenţă ca bursieri ai statului român se vor adresa Academiei de Muzică Gheorghe Dima pentru a susţine probele practice. Conţinutul acestor probe le va fi comunicat de către profesorul de specialitate. Aceste probe au rolul de a verifica o minimă pregătire muzicală a candidaţilor, absolut necesară pentru a face faţă cerinţelor învăţământului superior muzical.

  1. Pentru studii universitare de MASTERAT:

Absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România/alt stat membru UE, în state aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, vor depune dosarele de înscriere direct la sediul Academiei de Muzică Gheorghe Dima, în aceeaşi perioadă cu cetăţenii români, pe locurile subvenţionate de MEN în acest scop, admiterea ca bursieri ai statului roman  urmând a se realiza prin concurs.


III. Pentru studii universitare de DOCTORAT:

Admiterea se realizează prin concurs, organizat de către Academia de Muzică Gheorghe Dima, în aceeaşi perioadă cu candidaţii români.

 

Dosarul de înscriere

Înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget (cu bursă/fără bursă) se realizează prin preselecţia candidaţilor pentru studii universitare de licenţă, respectiv prin concurs pentru studii universitare de masterat şi doctorat, pe baza dosarului de înscriere, care trebuie să conţină documentele menţionate în ANEXA 4 Documentele dosarului de înscriere (Balcani si Diaspora)

La înmatriculare candidaţii admiși vor depune documentele originale de studiu.

 

Nebursieri ai Statului Român

Tinerii de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare si potrivit principiului autonomiei universitare, în învăţământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior cuprinse în sistemul naţional de învăţământ, şi a Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România.

(1) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:

            a) întocmirea dosarului de concurs, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ, respectiv conform documentelor menţionate în ANEXA 8 Documentele dosarului de înscriere CPL (Balcani si Diaspora)

            b) depunerea dosarului cu acte de studii la instituţia de învăţământ superior de stat/particular acreditată

(2)Ulterior examenului de admitere, instituţiile de învăţământ preuniversitar/superior vor transmite la MEN – DGRI, dosarele candidaţilor admisi la studii, în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare.

(3) Recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de domiciliu de către tinerii de origine etnică română si cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza de către MEN, conform reglementărilor legale în vigoare   http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania

 

Linkuri utile:

ANEXA 1A Cerere de inscriere la concurs

ANEXA 4 Documentele dosarului de înscriere (Balcani si Diaspora)

ANEXA 5 Bonificatia domeniului de licenta, pentru Balcani si Diaspora 2012 2013

ANEXA 8 Documentele dosarului de înscriere CPL (Balcani si Diaspora)

Cerere pentru eliberare Scrisoare de Acceptare la Studii-engleza

Metodologie_etnici 2013-2014

ORDONANTA nr[1]. 22 din 29 august 2009 TAXE CPV

http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania

www.cnred.edu.ro

www.mae.ro