Prima Pagina / Relaţii Externe / Studenţi străini / Studenţi non-EU

Studenţi non-EU

Conditii de eligibilitate:

Pot accede in sistemul national de invatamant persoanele din state terte UE care:

1.au documente care atesta cetatenia statului de provenienta si care solicita inscrierea la studii in Romania pe cont propriu valutar;

2.au acte de studii eliberate de institutii de invatamant recunoscute in tara de provenienta;

3.si-au depus dosarul in termenul stabilit;

4.au optat pentru o institutie de invatamant de stat sau particular acreditata si o specializare/un program de studii acreditata/acreditat;

5.au acceptul unitatii/institutiei de invatamant unde doresc sa studieze.

 

Conditiile specifice:

-promoveaza testele de aptitudini organizate pentru invatamantul superior de arta, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii;

-promoveaza concursul de admitere la doctorat, dupa primirea scrisorii de acceptare la studii.

Cetatenii straini din state terte UE sunt inscrisi in invatamantul universitar si postuniversitar doar dupa absolvirea anului pregatitor sau pe baza certificatului care atesta cunoasterea limbii romane.

 Mai multe detalii referitoare la anul pregatitor

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România

Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române

 

 

 

 

 

 

 

Inscrierea la studii universitare de licenta:

Dosarul de inscriere se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

c) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate si programa analitica, in cazul candidatilor care solicita echivalarea unor perioade de studii;

d) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

e) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

f) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

Inscrierea la studii universitare de masterat

-pot candida absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta cu o durata similara pentru respectiva specializare din Romania, astfel incat ciclul I si ciclul II sa cumuleze minimum 300 ECTS.

Dosarul de candidatura se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta sau echivalentul acesteia);

d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

Inscrierea la studii universitare de doctorat

-pot candida numai absolventii cu diploma de master sau echivalenta acesteia - si anume diploma de absolvire ori de licenta a absolventilor invatamantului superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor 3 cicluri tip Bologna.

Dosarul de candidatura se va depune direct la facultatea unde se doreste continuarea studiilor, si va contine urmatoarele documente::

a) cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, completata la toate rubricile, in doua exemplare;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia - copie si traducere legalizata;

c) actul de studii - copie si traducere legalizata - care permite accesul persoanei in cauza pentru forma respectiva de invatamant (diploma de licenta si diploma de master, dupa caz, sau echivalentul acestora);

d) foile matricole - copii si traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;

e) certificatul de nastere - copie si traducere legalizata;

f) copie de pe pasaport - valabil cel putin 6 luni dupa data la care este eliberata scrisoarea de acceptare la studii;

g) certificatul medical (intr-o limba de circulatie internationala) care sa ateste faptul ca persoana ce urmeaza a se inscrie la studii nu sufera de boli contagioase ori alte afectiuni incompatibile cu viitoarea profesie

 

 

Dupa incheierea procesului de selectie, in vederea inmatricularii, candidatii admisi vor prezenta documentele din dosarul de candidatura, in original, vizate spre autentificare de ambasada Romaniei din tara emitenta sau apostilate Haga, daca studiile precedente nu au fost efectuate in Romania, intr-o tara a Uniunii Europene, ori in conformitate cu acordurile de asistenta juridica incheiate de Romania cu state terte.

 

Mai multe detalii despre metodologia pentru primirea la studii a cetatenilor din state terte

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie pentru primirea la studii și școlarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat si particular acreditat din România

 

 

Taxele de scolarizare sunt prevazute in ORDONANTA nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana