Prima Pagina / Relaţii Externe / Studenţi străini / Studenţi din EU

Studenţi din EU

 

Conform Legii 316/12.07.2006, cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederația Elvețiană, au acces la studii în aceleaşi condiții ca si cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

 

Aşadar, în cazul înscrierii la Academia de Muzica „Gh. Dima”, candidaţii din Uniunea Europeana vor trebui sa parcurgă cele doua etape:  

1. recunoaşterea studiilor efectuate în altă ţară europeană decât în România, urmată de

2. concursul de admitere, la care vor beneficia de aceleaşi condiţii de concurs ca şi cetăţenii români (vezi procedura de admitere http://www.amgd.ro/admitere/licenta/240/ )

 

Limba de studiu

În cadrul Academiei de Muzică „Gh. Dima”, studiile se vor efectua în limba română.

În cazul în care candidatul cunoaște limba română dar nu posedă un certificat care să ateste aceste cunoştinţe, candidatul va avea posibilitatea să îl obţină în urma unui examen în cadrul centrelor abilitate (menţionate în anexa la Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea  cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România). Lista cu institutiile de invatamant superior acreditate sa organizeze an pregatitor o gasiti aici: Lista facultati acreditate sa organizeze an pregatitor

Numai după ce candidatul trece acest examen va fi acceptat în primul an de studiu.

În caz contrar, candidatul va trebui să urmeze anul pregătitor pentru învăţarea limbii române. În anul pregătitor în primul semestru se învaţă limba română ca limbă străină, iar în al doilea semestru studenţii îşi însuşesc cunoştinţe corelate cu profilul viitoarei pregătiri academice.

Persoanele care dovedesc cu documente că au urmat cel puţin 4 ani de studii în limba română nu mai trebuie să susţină acest examen.

 

 

Recunoasterea si echivalarea studiilor

Candidații care au obținut diplome finale de liceu în altă țară europeană decât in România, trebuie să obțină echivalarea studiilor de la Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educației Naţionale (M.E.N.), care va efectua echivalarea studiilor efectuate în statele Uniunii Europene pentru cetățenii din țările membre ale U.E., ale Spațiului Economic European şi ale Confederației Elvețiene, şi va emite Adeverința de Echivalare.

 

Dosarele pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate vor fi transmise prin curier/poștă la M.E.N. / C.N.R.E.D. cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere (data registraturii M.E.C.T.S.). Doar după primirea Adeverinței de recunoaștere a studiilor se vor putea înscrie la facultățile optate.

 

Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se pot depune şi la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, biroul Secretarului şef, de unde se vor transmite către C.N.R.E.D. prin intermediul Poştei Militare. Depunerea dosarelor la AMGD trebuie să se facă cu cel puţin o lună înaintea datei limită de înscriere.

 

Documente necesare pentru recunoașterea studiilor de către C.N.R.E.D. (se vor depune câte 2 exemplare din fiecare document):

 

 1. Cerere tip - pentru recunoașterea studiilor http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta.pdf  sau   http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-masterat-doctorat.pdf
 2. Diploma de absolvire a liceului – 2 copii legalizate la notar;
 3. Foaia matricola din liceu – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate la notar;
 4. Diploma de studii superioare - (pentru cei care doresc să urmeze studii masterale) şi foaia matricolă – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate;
 5. Diploma de studii masterale - (pentru cei care doresc să urmeze studii doctorale) şi foaia matricolă – 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate;
 6. Documentul personal de identificare – pașaport, fotocopie a paginilor 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate;
 7. Certificatul de naștere – copie legalizată și traducere legalizată;
 8. Certificat de căsătorie - (dacă este cazul) – 2 copii legalizate și traduceri legalizate;
 9. 4 fotografii - tip pașaport;
 10. Certificat medical - analize de sânge, de plămâni și examinare psihologică ;
 11. Fotocopie după dovada plății taxei către C.N.R.E.D. pentru evaluarea dosarului, taxa este de 50 RON și poate fi plătită prin O.P. sau Mandat Poștal către :
  • Beneficiar : Ministerul Educației Naţionale
  • Cod Fiscal : 1372 9380
  • Banca : Direcția de Trezorerie și Contabilitate Primară a Municipiului București – DTCPMB
  • Cod IBAN : RO 27 TREZ 7005 003 XXX 0000 69 (trebuie specificat expres).
  • Cod SWIFT: TREZROBU
  • Cod BIC: TREZ


CERINȚE SPECIALE:

Diplomele de bacalaureat din statele menționate mai jos vor fi însoțite de următoarele documente, în copie simplă:

 • Cipru - examenele naţionale pentru liceu general (Pankypriakes exetaseis - Ypiresia Exetaseis) - media minimă 10 sau Öğrenci Seçme Sınavı (examen național de selecție)
 • Grecia - Panelladikes exetaseis (dovada participării la examenele naţionale pentru liceu general) – media minimă 10
 • Portugalia - Provas de Ingreso , certificat emis de Direcção Geral de Ensino Superior în care să se specifice că deținătorul diplomei are dreptul să urmeze studii superioare.
 • Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" care să specifice că deținătorul diplomei are dreptul să urmeze studii superioare.
 • Suedia - Certificat emis de Verket för Hogskoleverket (Agenția națională pentru învățământ superior) în care să se specifice că diploma ”Slutbetyg” dă dreptul titularului să urmeze studii superioare;

 

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga. (se obține de la Primăria orașului unde a absolvit studiile).

 Diplomele din celelalte țări, care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, trebuie să fie certificate de două ori: întâi de Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și apoi de către Consulatul României.
 

Mai multe detalii despre  echivalarea studiilor http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioare-in-Romania