Prima Pagina / Relaţii Externe / ERASMUS PLUS / Documente şi formulare

Documente şi formulare

DOSARE DE CONCURS

(rulați mai jos pentru tipul corespunzător mobilității dvs.): 

 

a.  Tip SMS – Mobilități studenți pentru stagii de studiu

b.  Tip SMP – Mobilități studenți pentru stagii de practică

c.  Tip STA – Mobilități cadre didactice pentru stagii de predare

d.  Tip STT – Mobilități cadre didactice și personal administrativ pentru stagii de formare:

 

NOTE:

- alocare mobilități: vă rugăm să consultați „Dispoziția Rectorului” pentru numărul de locuri/an universitar/facultate-departament

- dosarele se transmit doar in format electronic (scanat) la adresa erasmusplus@amgd.ro

 

a. Tip SMS – Mobilități studenți pentru stagii de studiu:

 

-          Fisă de înscriere – SMS (descărcați)

-          Foaie matricolă eliberată de conducerea facultății (cu situația școlară actualizată)

-          Scrisoare de intenție semnată și datată

-          Scrisoare/-ri de recomandare semnată/-e și datată/-e

-          Portofoliu de prezentare (diplome, articole de presă, cronici, dosare de muzicologie, compoziții sau alte materiale relevante pentru candidat)

-          (opțional) – acord din partea instituției gazdă (scrisoare/mail de accept)

 

Criterii de eligibilitate și precizări:

 

-          Sunt considerați eligibili studenții integraliști, cu media generală de minimum 7.50, înmatriculați la studii universitare cu frecvență, care au desfășurat cel puțin un an de studiu în AMGD.

-          toate documentele pentru înscriere se vor scana într-un singur fişier alb-negru pdf. care nu va depăși 25 MB/candidat; fișierul se va trimite la adresa erasmusplus@amgd.ro; fișierul va purta numele și prenumele candidatului (ex: Moldovan Ioan.pfd)

-          constituie un avantaj contactarea instituției partenere înaintea sesiunii de selecție și obținerea unui răspuns favorabil din partea profesorului de specialitate (instrument, canto, compoziţie, muzicologie, etc)

-          un student poate solicita o singură bursă de studiu de maximum 12 luni pe parcursul unui ciclu universitar și poate cumula maximum trei deplasări pe parcursul studiilor, după cum urmează:

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor de licență,

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor de masterat,

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor doctorale

(numărul de mobilități nu are caracter reportabil; mobilitățile trebuie să înceapă și să se încheie în același an universitar)      

 

b. Tip SMP – Mobilități studenți pentru stagii de practică:

 

-          Fișă de înscriere – SMP (descărcați)

-          Foaie matricolă eliberată de conducerea facultății (cu situația școlară actualizată)

-          Scrisoare de intenție semnată și datată

-          Curriculum Vitae

-          (opțional) – acord din partea instituției gazdă (scrisoare/mail de accept)

 

Criterii de eligibilitate și precizări:

 

-          Mobilitățile de practică se pot desfășura în orice instituție de profil cu personalitate juridică din afara țării (filarmonici, opere, centre culturale, societăți culturale, universități etc.)

-          sunt considerați eligibili studenții integraliști, cu media generală de minimum 7.50, înmatriculați la studii universitare cu frecvență.

-          toate documentele pentru înscriere se vor scana într-un singur fişier alb-negru pdf. Care nu va depăși 25 MB/candidat; fișierul se va trimite la adresa erasmusplus@amgd.ro; fișierul va purta numele și prenumele candidatului (ex: Moldovan Ioan_practica.pfd).

-          un student poate solicita o singură bursă de practică de maximum 12 luni pe parcursul unui ciclu universitar și poate acumula maximum de trei deplasări pentru practică, după cum urmează:

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor de licență,

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor de masterat,

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor doctorale

(numărul de mobilități nu are caracter reportabil; un student poate realiza consecutiv 1 mobilitate de studiu+1 mobilitate de practică cu condiția ca perioada totală petrecută în străinătate să nu fie mai mare de 12 luni/ciclu de studii)

 

c.      Tip STA – Mobilități cadre didactice pentru stagii de predare:

-          Fișă de înscriere – STA (descărcați) 

-          Mobility Agreement for Teaching - (descărcați Formular pentru mobilități de predare)

-          (opțional) - invitație din partea instituției gazdă

 

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Sunt considerate eligibile cadrele didactice titulare în AMGD

-          Au prioritate candidații cu cel mai mic număr de mobilități Erasmus/Erasmus+ realizate până în prezent

-          Constituie un avantaj prezentarea invitației din partea instituției gazdă

-          Documentele se trimit exclusiv electronic la adresa erasmusplus@amgd.ro

-          În limita fondurilor disponibile se pot finanța maximum două mobilități STA/an universitar.

 

d.       Tip STT – Mobilități cadre didactice și personal administrativ pentru stagii de formare:

 

-          Fișă de înscriere – STT (descărcați) 

-          Mobility Agreement for Training - (descărcați Formular pentru mobilități de formare)

-          (opțional) – invitație din partea instituției gazdă

 

Criterii de eligibilitate și precizări:

 

-          Sunt considerate eligibile cadrele didactice titulare și personalul administrativ angajat în AMGD cu contract pe perioadă nedeterminată.

-          Au prioritate candidații cu cel mai mic număr de mobilități Erasmus/Erasmus+ finanțate până în prezent

-          Constituie un avantaj prezentarea invitației din partea instituției gazdă

-          Documentele se trimit exclusiv electronic la erasmusplus@amgd.ro

-          În limita fondurilor disponibile se pot finanța maximum două mobilități STT/an universitar sau oricare dintre următoarele combinații: 1 STA + 1 STA, 1 STT + 1 STA, 1 STT + 1 STT

 

 

Anexe la contractul financiar pentru mobilități studențești 

Anexa I - Learning Agreement for studies

Ghid pentru completarea Anexei I

Axena II (doar pentru mobilitățile de practică) - Learning Agreement for traineeship

Ghid pentru completarea Anexei II

Anexa III - Carta Studentului Erasmus

 

Anexe la contractul financiar pentru profesori și personal administrativ - mobilităţi de predare/formare Erasmus PLUS

Formular pentru mobilități de predare 

Formular pentru mobilități de formare 

Planuri de lucru - cerinţe minime

Model Scrisoare de confirmare a stagiului Erasmus - mobilităţi de predare

Model Scrisoare de confirmare a stagiului Erasmus - mobilităţi de formare