Prima Pagina / Relaţii Externe / CRID

CRID

Activitățile Centrului de Resurse de Informare și Documentare din cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” respectă prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.4.061/2011, Hotărârii Guvernului nr.49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Hotărârii Guvernului nr.76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Hotărârii Guvernului nr.67/2007 privind participarea României la programele comunitare ”Învățare pe tot parcursul vieții”, ”Erasmus Mundus” și ”Tineret în Acțiune”, pe perioada 2007-2013 și a Ordinului privind Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate.

 

Responsabil Recunoștere Academică Erasmus+: Prof.univ.dr. Veronica Negreanu - Prorector - Președinte CRID (veranegreanu@yahoo.com)

 

Membri

Proces verbal - aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate

Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate