Prima Pagina / Oferta educaţională / Doctorat

Doctorat

 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este instituţie organizatoare de doctorat (I.O.S.U.D.), având în componenţă Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”. Această organizează şi desfăşoară programe de doctorat de tip doctorat ştiinţific şi doctorat profesional, conferind titlul de doctor în muzică.

Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare oferite în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; scopul acestora constând în dezvoltarea competenţelor în realizarea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor, ceea ce asigură capacitatea de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate.

 

Conducători de doctorat

    Prof.univ.dr. Gabriel Banciu

    Prof.univ.dr. Ioan Bocşa

    Prof.univ.dr. Ioan Haplea

    Prof.univ.dr. Cristian Misievici

    Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ

    Prof.univ.dr. Pop Adrian

    Prof.univ.dr. Puşcaş Pavel

 

Plan de învăţământ