Prima Pagina / Noutati / În atenţia cursanţilor care parcurg programul de studii psihopedagogice nivel I (iniţial) de 30 de credite forma postuniversitară

Noutati


În atenţia cursanţilor care parcurg programul de studii psihopedagogice nivel I (iniţial) de 30 de credite forma postuniversitară


Vă rugăm să fiţi prezenţi în data de 4 martie 2017 ora 12.00 la sala 74
 

Cuantumul taxei este de 1500 lei şi se plăteşte în două rate a câte 750 lei.


Înmatricularea se face la secretariatul DSPP pe baza dosarului care trebuie să conţină următoarele acte:

 - Copie după certificatul de naştere

 - Copie după cartea de identitate

 - Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

 - Copii legalizate: după diploma de licenţă şi foaia matricolă

 - Copie după chitanţa de achitare a taxei.

La înscriere cursanţii vor completa contractele de studiu.Cursurile se vor desfăşura în perioada martie-iunie 2017 .