Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Taxe de şcolarizare

Taxe de şcolarizare

 

Plata taxei de şcolarizare se face:

- cu mandat postal (de la toate oficiile poştale din ţară) sau

- prin ordin de plată (prin bancă) în contul Academiei de Muzică : contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX.

Codul fiscal: 4722471

Pentru anul universitar 2016/2017 taxa de şcolarizare este următoarea:

Anul I și II

Interpretare muzicală (Instrumente + Canto) - 2750 lei:

 • Rata I   - până la data de 28 octombrie 2016  -  700 ron;
 • Rata II  - până la data de 14 decembrie 2016 -  700 ron;
 • Rata III - până la data de 14 februarie 2017   -  700ron;
 • Rata IV - până la data de 14 aprilie 2017       -  650 ron.

 

Pedagogie muzicală - 2550 lei:

 • Rata I   - până la data de 28 octombrie 2016  -  650 ron;
 • Rata II  - până la data de 14 decembrie 2016 -  650 ron;
 • Rata III - până la data de 14 februarie 2017   -  650 ron;
 • Rata IV - până la data de 14 aprilie 2017       -  600 ron.

 

Anii III și IV

Interpretare muzicală (Instrumente + Canto) - 2500 lei:

 • Rata I   - până la data de 28 octombrie 2016  -  625 ron;
 • Rata II  - până la data de 14 decembrie 2016 -  625 ron;
 • Rata III - până la data de 14 februarie 2017   -  625 ron;
 • Rata IV - până la data de 14 aprilie 2017       -  625 ron.

 

Pedagogie muzicală - 2300 lei:

 • Rata I   - până la data de 28 octombrie 2016  -  575 ron;
 • Rata II  - până la data de 18 decembrie 2016 -  575 ron;
 • Rata III - până la data de 14 februarie 2017   -  575 ron;
 • Rata IV - până la data de 14 aprilie 2017       -  575 ron.

 

Alte taxe:

 • Pentru a doua specializare Interpretare muzicală (Canto sau Instrumente) anii I, II şi III - 1800 lei/an de studiu;

 • Pentru a doua specializare Interpretare muzicală (Canto sau Instrumente) anul IV - 2500 lei/an de studiu;

 • Pentru a doua specializare Pedagogie muzicală anii I şi II - 1900 lei/an de studiu

 • Pentru a doua specializare Pedagogie muzicală anul III - 2300 lei/an de studiu

 • Pentru absolvenţii de Colegiu universitar pentru anul de completare specializarea Pedagogie muzicală - 1900 lei/an de studiu.

 

Costuri suplimentare:

 • Program de studii psihopedagogice pentru obţinerea certificatului de absolvire a D.P.P.D. nivel I - 35 lei/credit/disciplina
 • Disciplină instr./canto secundar:2240 lei/an I, 1120 lei/an II, 560 lei/anIII
 • Taxă penalizare neplată la termen: 0,001/zi
 • Taxă reexaminări examene de diferenţă - 1 credit/15lei
 • Taxă reexaminări examene de diferenţă pentru disciplinele componente ale D.P.P.D. - 1 credit/35lei
 • Taxă pentru repetarea examenului de licenţă: 960 lei
 • Taxă pentru examen de licenţă: 960 lei
 • Taxă de reînmatriculare: 200 lei
 • Eliberarea de duplicate după acte de studii: 200 lei/act
 • Situaţie şcolară la cerere: 100 lei

În cazul neplatei tranşei până la termenul stabilit, se vor percepe penalizări de 0,001 pe zi.
Atenţie a se consulta Contractele de şcolarizare şi contractele anuale de studiu unde se stipulează acest lucru!

 

Pentru detalii privind taxele de solarizare va rugam sa va adresati serviciului contabilitate la nr. de telefon 0264.591.241 interior 134, dnei Carmen Chichişan

 

CONDIŢIILE DE RETRAGERE DE LA PROGRAMUL DE STUDII ŞI RAMBURSAREA TAXELOR DE STUDIU

Retragerea de la programul de studii este posibilă, cu condiţia depunerii unei solicitări scrise de retragere de la programul de studii la care s-a înmatriculat. În acest caz, o parte din taxele de studiu achitate urmează a fi rembursate după cum urmează:

1. Studenţii care solicită anularea înmatriculării în termen de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu au primit resursele de învăţământ, vor primi înapoi taxa de studiu plătită, din care se scad cheltuielile de înmatriculare. Studenţilor care au primit şi resursele de învăţământ li se va reţine şi costul acestora.

2. Dacă cererea de retragere se face la mai mult de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar înaintea primei activităţi tutoriale directe, instituţia poate reţine o parte din taxa de studiu ca nerambursabilă, aceasta reprezentând cheltuieli administrative. Această sumă de bani nerambursabilă nu va putea depăşi 15% din toată taxa de studiu, la care se adaugă costul resurselor de învăţământ primite.

3. Dacă cererea de retragere se face după completarea primei activităţi tutoriale directe, dar la mai puţin de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, instituţia de învăţământ va reţine cel mult 50% din totalul taxei de studiu, ca nerambursabilă, la care se adaugă costul resurselor de învăţământ primite.

4. După completarea a mai mult de 50% din totalul activităţilor tutoriale programate, instituţia de învăţământ este îndreptăţită să reţină întreaga taxă de studiu încasată.

5. Rambursarea taxelor se va face în maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de anulare a înmatriculării. Până la exprimarea în scris a solicitării de retragere de la programul de studii, fiecare student care a plătit taxa de studiu este îndreptăţit să primească toate resursele de învăţământ.