Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Examen Licenţă - sesiunea IUNIE 2017 / Specializarea Pedagogie muzicală

Specializarea Pedagogie muzicală

 

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada 29 mai - 1 iunie 2017 şi constă în depunerea fişei de înscriere pe care o găsiţi la punctul 2. Aceasta se poate depune fie personal la secretariatul departamentului, fie trimisă la adresa de email decid@amgd.ro iar restul documentelor necesare se depun până la data de 27 ianuarie 2017 ora 14 împreună cu lucrarea de licenţă. Se pot înscrie la examen numai absolvenţii!!!!!
 

La înscriere studentul-absolvent va prezenta la secretariat următoarele:
1. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de colectivul de limbi străine. Examenul pentru obţinerea certificatului se va desfăşura astfel:

Limba engleză - __________________
 

2. Fişa de înscriere în original poate fi descărcată aici.

3. Taxa de licenţă (960 de lei, care se poate plăti fie la casieria AMGD, fie prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471).

4. Lucrarea de licenţă legată cu spirală însoţită de un CD care va conţine lucrarea de licenţă în format PDF.

CERINŢE REDACTARE LUCRARE DE LICENŢĂ - PEDAGOGIE

5. Taxele de şcolarizare să fie plătite integral.

6. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă.

7. Depunerea lucrării de licență se va face până în data de 9 iunie 2017 ora 14!!!

 

Proba 1 : EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

1a : Un subiect de sinteză la indicaţia comisiei, dintr-o disciplina fundamentală la alegerea studentului (scris): Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct şi fugă, Istoria muzicii, Forme şi analize muzicale 

1b : Dirijat cor (specialitate) 

 

Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ (lucrare scrisă cu tematica din cadrul disciplinelor de specialitate sau fundamentale) 

 

Regulamentul examenului de Licență - Pedagogie muzicală