Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Examen Licenţă - sesiunea FEBRUARIE 2017 / Specializarea Pedagogie muzicală

Specializarea Pedagogie muzicală

 

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada 23 - 26 ianuarie 2017 şi constă în depunerea fişei de înscriere pe care o găsiţi la punctul 2. Aceasta se poate depune fie personal la secretariatul departamentului, fie trimisă la adresa de email decid@amgd.ro iar restul documentelor necesare se depun până la data de 27 ianuarie 2017 ora 14 împreună cu lucrarea de licenţă. Se pot înscrie la examen numai absolvenţii!!!!!
 

La înscriere studentul-absolvent va prezenta la secretariat următoarele:
1. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de colectivul de limbi străine. Examenul pentru obţinerea certificatului se va desfăşura astfel:

Limba engleză - 15 ianuarie 2017 ora 12 sau 22 ianuarie 2017 ora 14
 

2. Fişa de înscriere în original poate fi descărcată aici.

3. Taxa de licenţă (960 de lei, care se poate plăti fie la casieria AMGD, fie prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471).

4. Lucrarea de licenţă legată cu spirală însoţită de un CD care va conţine lucrarea de licenţă în format PDF.

CERINŢE REDACTARE LUCRARE DE LICENŢĂ - PEDAGOGIE

5. Taxele de şcolarizare să fie plătite integral.

6. Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă.

7. Depunerea lucrării de licență se va face până în data de 27 ianuarie 2017 ora 14!!!

 

Proba 1 : EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

1a : Un subiect de sinteză la indicaţia comisiei, dintr-o disciplina fundamentală la alegerea studentului (scris): Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct şi fugă, Istoria muzicii, Forme şi analize muzicale - 31 ianuarie 2017 ora 10 sala S8

1b : Dirijat cor (specialitate) - 31 ianuarie 2017 ora 14 sala 69

 

Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ (lucrare scrisă cu tematica din cadrul disciplinelor de specialitate sau fundamentale) - 1 februarie 2017 ora 10 sala 11

 

Regulamentul examenului de Licență - Pedagogie muzicală