Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Examen Licenţă - sesiunea FEBRUARIE 2017 / Specializarea Instrumente

Specializarea Instrumente

 

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada 23-26 ianuarie 2017. Se pot înscrie la examen numai absolvenţii!!!


La înscriere studentul-absolvent va prezenta la secretariat următoarele:
1. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de colectivul de limbi străine. Examenul pentru obţinerea certificatului se va desfăşura astfel:

Limba engleză - 15 ianuarie 2017 ora 12 sau 22 ianuarie 2017 ora 14
 

2. Fişa de înscriere poate fi descărcată aici. Pentru specializarea Instrumente fişa se va depune la secretariat semnată de către profesorii de specialitate. Secretariatul nu îşi asumă răspunderea pentru fişele nesemnate.

3. Taxa de licenţă - 960 de lei, (care se poate plăti fie la casieria AMGD, fie prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471).

4. Lucrarea de licenţă spiralată însoţită de un CD care va conţine lucrare de licenţă în format PDF.

CERINŢE REDACTARE LUCRARE DE LICENŢĂ - INSTRUMENTE

Model lucrare de licenta

5. Adeverinţă eliberată de către serviciul contabilitate care să ateste faptul că taxele de şcolarizare au fost plătite integral. 

6. Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă

 

Proba1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

1a. Probă orală: Susţinerea colocvială a concepţiei interpretative a lucrărilor prezentate în recitalul de instrument: 

- Cordari - Planificare examenului - 30 ianuarie 2017 ora 15 sala 44

- Pian (Orgă) - Planificarea examenului - 3 februarie 2016 ora 13 sala Studio

- Suflători+Percuție - Planificarea examenului - 30 ianuarie 2017

1b. Probă practică: Recital de muzică de cameră (toate specializările): 31 ianuarie 2017

1. Darabont-Horvath Erika - chitară clasică - ora 10.20 sala 59

 

Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ: Recital de instrument: 

- Cordari - Planificarea examenului - 30 ianuarie 2017 ora 15 sala 44

- Pian (Orgă) - Planificarea examenului - 3 februarie 2017 ora 13 sala Studio

- Suflători+Percuție - Planificare examenului - 30 ianuarie 2017

Pentru examenul de Licenţă candidaţii vor avea pentru probele de Muzică de cameră  şi Recital de instrument o casetă video mini DV de 60 de minute (obligatoriu).

 

PLANIFICAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ

 

Regulament examen de licenţă  - specializarea Interpretare muzicală - Instrumente