Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Examen Licenţă - sesiunea IUNIE 2017 / Specializarea Canto

Specializarea Canto

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada 29 mai - 1 iunie 2017 la secretariatul Departamentului. Se pot înscrie NUMAI absolvenţii!!!
 

La înscriere studentul-absolvent va prezenta la secretariat următoarele:
1. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de colectivul de limbi străine. Examenul pentru obţinerea certificatului se va desfăşura astfel:

Limba engleză - ____________________

2. Fişa de înscriere ce poate fi descărcată aici. Pentru specializarea Canto fişa se va depune la secretariat semnată de către profesorii de specialitate. Secretariatul nu îşi asumă răspunderea pentru fişele nesemnate.
3. Taxa de licenţă - 960 de lei, (care se poate plăti fie la casieria AMGD, fie prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul 
IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471).

4. Lucrarea de licenţă va fi spiralată însoţită de un CD care trebuie sa conţină lucrarea de licenţă în format PDF.

CERINŢE REDACTARE LUCRARE DE LICENŢĂ - CANTO

5. Adeverinţă eliberată de către serviciul contabilitate care să ateste faptul că taxele de şcolarizare au fost plătite integral. 

6. Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă.

 

Proba1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

a. Proba orală: Susţinerea colocvială a concepţiei interpretative a rolului de operă , vocal-simfonic sau ale ariilor şi ansamblelor din opere sau lucrării vocal-simfonice prezentate în recital - 13 iunie 2017

 

b. Proba practică (publică): Recital lied-oratoriu - 12 iunie 2017

 

Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRARII DE LICENŢA: Probă practică (publică): Interpretarea unui rol principal dintr-o operă sau dintr-o lucrare vocal-simfonică de anvergură, sau recital cu arii şi ansambluri din opere sau lucrări vocal-simfonice reprezentative - 

 

Pentru examenul de Licenţă candidaţii vor avea pentru probele de Lied Oratoriu şi Ansamblu de operă o casetă video mini DV de 60 de minute (obligatoriu).

 

 

Regulament examen de licenta - specializarea Canto