Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Examen Licenţă - sesiunea IUNIE 2017 / Specializarea Artele spectacolului muzical

Specializarea Artele spectacolului muzical

 

Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada  29 mai - 1 iunie 2017. Se pot înscrie la examenul de licenţă NUMAI absolvenţii!!!

La înscriere studentul-absolvent va prezenta la secretariat următoarele:
1. Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de colectivul de limbi străine. Examenul pentru obţinerea certificatului se va desfăşura în data de _______________________.

2. Fişa de înscriere poate fi descărcată aici, care va fi semnată de către profesorii de specialitate. Secretariatul nu îşi asumă răspunderea pentru fişele nesemnate.

3. Taxa de licenţă - 960 de lei, (care se poate plăti fie la casieria AMGD, fie prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471).

4. Lucrarea de licenţă spiralată, însoţită de un CD care trebuie să cuprindă lucrarea în format PDF.

CERINŢE REDACTARE LUCRARE DE LICENŢĂ - ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

5. Adeverinţă de la serviciul contabilitate care să ateste faptul că taxele de şcolarizare au fost plătite integral. 

6. Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă

 

Examenul de Licenţă va avea următoarele probe:

Proba 1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

     a. Susţinerea colocvială a lucrării de licenţă

     b. Examen scris la alegere din Dramaturgie muzicală, Compoziţie şi dramaturgie coregrafică, Metodica dansului (vezi Regulamentul examenului de licenţă)

Proba 2: PREZENTAREA SI SUSTINEREA LUCRARII DE LICENTA: prezentarea spectacolului de licenţă (spectacol). Cei care aveti înregistrări cu spectacolul de licență vă rog să îl depuneți la secretariat până în data de __________

 

Regulament examen de licenta - specializarea Artele spectacolului muzical