Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Învățământ la distanță - Privire generală

Învățământ la distanță - Privire generală

 

Programul de Studii Universitare de licenţă prin Învăţământ la Distanţă este acreditat să functioneze în baza H.G. 1093/2009. Planurile de învăţământ sunt aprobate de Senatul Academiei de Muzică şi Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fiind identice ca structura şi credite cu cele ale programului de Studii universitare nivel licenţă ale Academiei de Muzica „Gheorghe Dima".

Personalul didactic - coordonatorii de curs şi tutorii - sunt cadre didactice ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” ce organizeaza cursuri şi seminarii la forma de zi, la specializările facultăţilor Teoretice şi de Interpretare muzicală.

Personalul tehnic şi administrativ al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” coordonează activitatea administrativ-financiară a D.I.D., studenţii înscrişi la forma de Învatamânt la Distanţă având acces la dotarea şi facilităţile tehnice ale Academiei şi drepturi similare cu cei înscrişi la forma de zi.

 

Specializări:

 Interpretare muzicală

 instrumente

  • cu corzi (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică, harpă)
  • de suflat (din lemn, din alamă)
  • pian, clavecin
  • orgă
  • instrumente de percuţie

canto

 

 Pedagogie muzicală

 

Directori de program:

Interpretare muzicală - prof.univ.dr. Mircea Sâmpetrean

Pedagogie muzicală - lect.univ.dr. Lucian Ghișa

 

 

 

Costuri:

Sunt actualizate anual după următoarele cerinţe:

costuri de înmatriculare (taxă specială);

10% - costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrări etc.);

10% - costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrări etc.);

10% - costul pachetelor software, casete video / audio, CD-uri etc;

5% - costuri de utilizare a unor echipamente specifice necesare desfăşurării procesului de pregătire;

30% - costul serviciilor educaţionale, tutoriale şi administrative;

5% - costul de utilizare a unor servicii educaţionale oferite de terţi şi care fac parte integrantă din procesul de instruire;

5% - costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, ca parte integrantă a procesului de instruire;

5% - costuri pentru asigurarea accesului prin diferite mijloace IT la baza materială de care dispune instituţia şi partenerii acesteia;

10% - costuri de examinare, conform reglementărilor interne;

5% - cheltuieli de regie;

15% - cheltuieli de dezvoltare.

 

Durata studiilor:

Intepretare muzicăla (Instrumente + Canto) - 4 ani, într-o formă flexibilă, fără a depăşi durata de 6 ani;

Pedagogie muzicală - 3 ani, într-o forma flexibilă, fără a depăşi durata de 6 ani.