Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Ofertă educaţională / Cursuri de formare profesională

Cursuri de formare profesională

În anul universitar 2015-2016 se organizează următoarele cursuri de perfecţionare: Maestru sunet, Cântăreț, Referent de specialitate așezământ cultural. Dosarele de înscriere se pot depune pe tot parcursul anului universitar. Pentru detalii, telefon 0264 591241 int. 153

 

Cursurile sunt structurate pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în forma faţă în faţă şi on-line. Pentru obţinerea Certificatului de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi CNFPA, participanţii vor susţine un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi susţinerea unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoştinţelor şi a feed-back-ului primit în cadrul disciplinelor.

Pentru mai multe detalii daţi click aici.