Prima Pagina / D.I.D.F.R. / Cum se organizează

Cum se organizează

 

 

Fiind organizat prin Învăţământ la distanţă, cursurile faţă în faţă se succed în trei perioade de instruire pe semestru (de vineri până duminică), între care se organizează şi o perioadă intensivă, de câte o săptămână, în perioada vacanţelor şcolare, la sediul Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca. O mare parte a timpului este rezervată activităţilor aplicative, care se realizează prin studiu independent.

Cursurile aferente disciplinelor teoretice, anunţurile, precum şi orarul cursurilor pot fi accesate pe internet, pe baza parolei, comunicată doar cursanţilor.

Alături de syllabus-uri, studenţilor le sunt oferite casete video şi casete audio, CD şi CD-ROM cu exerciţii, exemple muzicale (dicteu, dirijat, audiţii etc.)

Sistemul se bazează pe sisteme complexe de evaluare predictivă, formativă şi sumativă şi utilizează metode adecvate pentru realizarea lor. La toate disciplinele se realizează evaluări continue precum şi probe practice şi teoretice, teme pentru acasă, investigaţia, teste scrise, care pot fi procurate şi de pe internet, completate şi trimise pe adresa de e-mail a Departamentului de Învăţământ la Distanţă al Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, decid@amgd.ro sau decid_amgd@yahoo.com .

  • - examinarea lucrărilor studenţilor elaborate pe parcursul pregătirii (proiecte, portofoliu, casete video sau audio cu înregistrări ale unor activităţi artistice sau a altor acţiuni muzical-educative);

  • - autoevaluări.

Formele de evaluare continuă reprezintă 30% din punctajul aferent evaluării finale; evaluare sumativă sub formă de examen (cu probă orală, scrisă sau practică, dupa caz); examen final al unei discipline care are o pondere de 70% diferită de la o disciplină la alta.