Prima Pagina / D.I.D.F.R.

D.I.D.F.R.

În anul 1999 s-a constituit Departamentul de Educaţie Continuă şi Învăţămînt la Distanţă, structură care asigură accesul permanent la o nouă calitate a pregătirii muzicale şi achiziţionarea de noi cunoştinţe în educaţia adulţilor. Departamentul răspunde unor cerinţe de educaţie muzicală şi urmăreşte racordarea la sisteme educaţionale de acest tip din ţări cu experienţă în domeniu.

Includerea în procesul educaţional a funcţiei de educaţie permanentă, formare profesională continuă şi educaţie "de a doua şansă", a constituit o preocupare pentru cadrele didactice ale Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca.

Începând cu anul 1999, în urma realizării primului curs în metodologia Învăţământului la Distanţă (printr-un grant PHARE), a evaluării posibilităţilor de implementare a unor programe de educaţie continuă şi a formelor de învăţământ la distanţă, în instituţie s-a constituit Departamentul de Educatie Continua si Invatamint la Distanta pe baza unui statut de funcţionare aprobat de senat şi recunoscut de Oficiul Naţional pentru Învăţământ la Distanţă. Sub directa coordonare a senatului Academiei de Muzică, Departamentul de Educaţie Continuă şi Învăţământ la Distanţă încearcă a răspunde unor cerinţe de prestări servicii de educaţie muzicală către diferiţi beneficiari, precum şi racordarea la sisteme educaţionale de acest tip din ţări cu experienţa în domeniu.

Din strigenta nevoie de a asigura accesul permanent la reîmprospătarea pregătirii muzicale, cât şi cea de a achiziţiona noi cunoştinţe în educaţia adulţilor, s-a recurs la organizarea formei de Învăţământ la Distanţă, deoarece sistemul prezintă avantajul neîntreruperii activităţii la locul de muncă de către cursanţi.

De asemenea, prin acest tip de învăţământ oferit de către o instituţie de învăţământ superior acreditată, se pot propune variate programe ce beneficiază de:

 • echipament şi infrastructură adecvată,
 • personal competent,
 • prestigiu social şi profesional,
 • un curriculum structurat
 • posibilitatea de a oferi diplome şi atestate recunoscute la nivel naţional şi internaţional.

Accesul studenţilor la toate formele de instruire prin Învăţământ la Distanţă (I.D.) se face pe baza diplomei de bacalaureat, în funcţie de potenţialul de şcolarizare al departamentului.

Baza legala a organizarii si functionarii acestei structuri de invatamint o constituie: Legea nr.1/2011 şi HG nr.1011/2001

Învăţământul la Distanţă implică utilizarea unor metode şi tehnici noi de învăţare. Scopul lor este de a îmbunătăţi substanţial flexibilitatea învăţării în raport cu timpul disponibil, cu alegerea conţinutului şi a resurselor destinate învăţământului, pentru a spori gradul de acces la sistemele educaţionale persoanelor aflate în afara instituţiei.

Metodologia sistemului se bazează în principal pe un pachet de cursuri scrise într-o maniera specială, concepute pentru a răspunde direct cerinţelor utilizatorului, în principiu fără necesitatea prezenţei persoanelor competente în domeniu. Cursurile sunt însoţite, pentru uşurarea înţelegerii, de casete audio sau video, care exemplifică tehnici de execuţie, detaliază şi explică scheme din curs, sau prezintă diferite aplicaţii ale materialului scris. Cursurile pot fi utilizate independent, urmărirea materialului audio-video putând fi făcută oricând pe parcursul procesului de asimilare a materiei, în funcţie de disponibilitatea echipamentului necesar. Textul pentru formarea prin I.D. este conceput pentru a ajuta cursanţii să parcurgă materialul scris, să-l înţeleagă şi să înveţe independent.

Cursanţii studiază într-o bază de timp convenită cu organizatorul, printr-un posibil dialog pe internet cu coordonatorul de curs, ei având astfel posibilitatea de a studia în cel mai convenabil cadru şi timp (acasă, la locul de muncă, seara, în zilele libere etc.).

Nivelul cunostintelor se apreciaza prin teste periodice, notate si comentate de tutori, iar dupa parcurgerea cursurilor de baza in specialitate, se organizeaza un examen final cu probe scrise si orale, la care participa echipe de examinatori formate din cadre didactice ale Academiei de Muzica si specialisti in domeniu.
Principalele avantaje oferite de metodologia Invatamintului la Distanta (bazata preponderent pe materiale scrise) sunt:

 1. costuri globale mai reduse in raport cu aplicarea practicilor traditionale de invatamint pregatire profesionala:
 2. schema de invatamint este flexibila, ceea ce permite imbunatatirea calitatii invatarii, avind ca rezultat utilizarea mai eficienta a resurselor umane existente, prin accesul larg la calificare superioara a personalului dintr-o ramura oarecare;
 3. invatamintul este oferit la locul si in momentul solicitat de beneficiarul direct, deoarece pregatirea cursantului nu este conditionata de prezenta intr-un anumit loc, cursantii invatind in propriul lor ritm;
 4. schema contribuie la dezvoltarea unor abilitati de autoinstruire, intr-o atmosfera relaxanta atat pentru cursant cit si pentru tutore sau profesor;
 5. verificarea pregatirii atat prin teste periodice cit si prin examenttest final asigura calitatea absolventilor.

Departamentul de Educatie Continua si Invatamint la Distanta al Academiei de Muzica "Gh. Dima" din Cluj, organizeaza incepind cu anul 2000 programe de educatie muzicala in doua directii:

1. formare profesionala initiala:

 • studii universitare de licenţă în specializările:
 • pedagogie muzicala
 • interpretare (instrumente, canto)

2. formare continua:

 • cursuri universitare de perfectionare a cadrelor didactice: Modul de psihopedagogie scolara
 • cursuri adresate profesionistilor vocii cintate, vorbite si scandate: Curs de igiena si terapie vocala.
  • Programul din urma se va derula in colaborare cu Laboratorul de Fonoaudiologie Cluj-Napoca, din Centrul de Diagnostic si Tratament al Ministerului sanatatii.
 • initiere in arta spectacolului muzical
 • Program in colaborare cu Opera Romana, Opera Maghiara, si Filarmonica de Stat Cluj

De asemenea, prin sustinerea financiara a unui program Leonardo da Vinci, se intentioneaza constituirea pe viitor a unui program master cu specificul Management in arta (in muzica, balet, arte vizuale, teatru), ce va fi organizat in colaborare cu alte institutii de arta din Cluj (Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" si Facultatea de Teatru a Universitatii Babes Boliay).

La baza organizarii Invatamintului si la Distanta in domeniul muzical, cooperarea intre institutiile care actioneaza in aceasta sfera de activitate (in calitate de producatori, furnizori si beneficiari), este considerata esentiala.
Pentru a imbunatati transferul de experienta si a crea "punti de legatura" in domenii de interes comun, in Academia de Muzica "Gh. Dima" s-au depus eforturi considerabile pentru afilierea Departamentului de Educatie Continua si Invatamint la Distanta in retelele europene de Educatie Continua si cele de Invatamint la Distanta.
Daca intre anii 1999-2000 Academia a fost membru aditional al unui proiect european - THENUCE-dis, in specificul ODL in CE (Open Distance Learning in Continuing Education), incepind cu anul 2001 institutia va fi partenera intr-un nou proiect SOCRATES al organizatiei europene EUCEN (European University Continuing Education Network), intentionind a se racorda la retele internationala de invatamint la distanta din domeniul muzical (CNED).
De asemenea, din martie 2000 Academia este membra a organizatiei europene EDEN (European Distance Education Network), prin schimbul de experienta si contactele ce vor fi realizate, urmind a-si optimiza organizarea si infrastructura in relatie cu standardele si cerintele noilor tehnici de invatare europene.