Prima Pagina / Creaţie şi cercetare / Cercetare / Teze de doctorat - rezumate

Teze de doctorat - rezumate

 

BARBU, Ovidiu-Ioan, Aspecte electroacustice ale esteticii timbrului muzical (2013) - descarcă rezumat

BĂLAN, Oana, Repere stilistice în lucrările pentru pian solo de Sigismund Toduţă (2012) - descarcă rezumat

BERENGEA, Cristina (căs. Şuteu), Periegeză, exegeză şi hermeneutică în critica muzicală - descarcă rezumat

BLAJINSCHI, Uliana, Avangarda muzicală rusă (2012) - descarcă rezumat

CAPĂTĂ, Mirela, Fenomenul Ştefan Ruha, virtuoz şi simbol al artei violonistice a secolului xx (2011) - descarcă rezumat

CĂTUNA, Elena (căs. Boancă), Personalităţi ale artei muzicale: compozitorul Vasile Herman (2013) - descarcă rezumat

CECLAN Corina, Despre receptarea muzicii din perspectiva psihologiei contemporane: aspecte cognitive şi corelate emoţionale (2015) - descară rezumat

CESA-GOJE, Mihaela, Rolul numitorului comun în configurarea actului interpretativ (2012) - descarcă rezumat

CHERECHEŞ, Lavinia (căs. Craiu), Opţiuni tehnico-interpretative ale cântăreţului contemporan: între tehnica tradiţională şi tehnica extinsă (2013) - descarcă rezumat

CIOBAN, Adrian, Creaţia muzicală pentru oboi  a secolului XX. Aspecte tehnice şi interpretative (2013) - descarcă rezumat

CONSTANTIN, Cristina-Alina, Abordarea repertoriului violonistic din perspectiva tehnicilor de educaţie somatică (2013) - descarcă rezumat

CONŢIU, Loredana, Real şi virtual în procesul didactic de educaţie muzicală (2012) - descarcă rezumat

CRIŞU, Ioana, Clara Schumann: Interpret, muzicican, compozitor (2013) - descarcă rezumat

DAVA, Diana Cătălina (căs. Barb), Mesajul valoric în interpretarea muzicii româneşti contemporane – Creaţia concertantă pentru pian de Aurel Stroe, Sigismund Toduţă, Ede Terenyi (2012) - descarcă rezumat

FEKETE, Adel, Preghiera în rolurile feminine din operele lui Giuseppe Verdi (2013) - descarcă rezumat

GARAI, Zsolt, Originea şi dezvoltarea genului de toccată în literatura pentru orgă (2013) - descarcă rezumat

GHEJU, Lucian Ioan, Transcripţia şi aranjamentul pentru pian (2013) - descarcă rezumat

GHILEA, Ligia , Relaţia dintre muzică şi imagine în regia contemporană de operă (2013) - descarcă rezumat

GOCAN, Ileana (căs. Maier), Abordarea limbajului muzical contemporan din perspectiva pedagogiei flautului (2013) - descarcă rezumat

GRIGORUŢ, Cristina, Ipostaze pianistice în creaţia lui Maurice Ravel (2013) - descarcă rezumat

HAPLEA, Horea Mihai, Elemente ale stilisticii interpretative în concertele pentru pian de Ludwig van Beethoven (2012) - descarcă rezumat

INCZE, Katalin, Retorica vocalităţii între declamaţie şi cânt, fundament al expresiei muzical-teatrale (2011) - descarcă rezumat

NEGRU, Simona Daniela, Arta cântului teatral (2011) - descarcă rezumat

MARINESCU, Mihaela Sanda, Modernitate şi avangardism la interferenţa secolelor XIX - XX (2011) - descarcă rezumat

MĂLĂNCIOIU, Gabriel, Aspecte ale relaţiei sacru-profan în lucrările proprii (2011) - descarcă rezumat

OŢEL, Victoria, Viaţa muzicală în Basarabia secolului XX. Creaţia violonistică (2012) - descarcă rezumat

PETAC, Silvestru Dorel, Contexte ale dansului tradiţional românesc (2012) - descarcă rezumat

POP, Matei, Rigoare şi libertate în elaborarea secţiunii dezvoltare a formei de sonată - cu referire la creaţia simfonică a clasicilor vienezi (2012) - descarcă rezumat

POPESCU, Marius Alexandru, Relaţia solist acompaniator – sincronizări estetico-artistice (2012) - descarcă rezumat

POTYO, Bela Istvan, Creaţia de mise romano-catolice a compozitorilor transilvăneni, secolele 18-19 (2012) - descarcă rezumat

PUŞCAŞ, Andreea Cristina, Mutaţii estetice în arhetipurile interpretării muzicale (2013) - descarcă rezumat

RĂDULESCU, Daniela Livia, Evoluţia comparată a şcolilor de canto italiană, germană, franceză, americană şi rusă (2011) - descarcă rezumat

ROŞCA, Mădălina (căs. Dorgo), Emoţie, emotivitate, trac în interpretarea muzicală (2013) - descarcă rezumat

RUSU, Ioana (căs. Baalbaki), Teoria arabă a muzicii în tratatele lui al-Fārābī şi Ibn Sīnā (Avicenna) (2013) - descarcă rezumat

ŞUŞMAN, Dragoş Ioan, Monografia muzicii culte româneşti din zona Sebeş-Alba (2013) - descarcă rezumat

TRANDAFIR, Rodica, Explorarea dimensiunii temporale a muzicii – muzica românească din a doua jumătate a secolului XX (2012) - descarcă rezumat

TRIFAN, Ştefan-Emil, Muzica solistică pentru violoncel şi lăută a lui Johann Sebastian Bach în repertoriul chitarei moderne. Probleme şi soluţii ale procesului de aranjament idiomatic (2012) - descarcă rezumat

UNGUREANU-PAMFIL, Mihail Şerban, Predica de pe munte. Despre axioma sentimentului religios comunicat prin muzică (2013) - descarcă rezumat