Prima Pagina / Creaţie şi cercetare / Cercetare / Proiecte/Granturi

Proiecte/Granturi

enlightened Impactul artistico- social al creaţiei muzicale contemporane în secolul al XXI- lea prin prisma relaţiei creator- interpret- public consumator, PN II- Resurse umane, nr. 5/ 5. 08. 2010, este un proiect de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente (TE).

Finanţator: U.E.F.I.S.C.D.I.

Parteneri:

Fundaţia Sigismund Toduţă

Fundaţia TerrArmonia

Echipa de cercetare:

Bence- Muk Cristian(Manager partener AMGD), Marcu Şerban, Metea Răzvan, Poptean Răzvan, colaborator permanent Pop Ciprian

Obiectivul proiectului Impactul artistico- social al creaţiei muzicale contemporane în secolul al XXI- lea prin prisma relaţiei creator- interpret- public consumator:

Obiectivul principal al acestui proiect de cercetare este promovarea creaţiei muzicale contemporane româneşti pentru clarinet solo/ cu pian, clarinet în cadrul unui ansamblu instrumental şi clarinet în cadrul unui ansamblu vocal- instrumental (cu sau fără muzică electronică). Totodată, se doreşte stimularea creaţiei muzicale autohtone pentru clarinet prin compunerea a 12 lucrări în cei 3 ani ai proiectului, realizarea unor concursuri de analiză muzicală contemporană (3 ediţii), a unui concurs de compoziţie (1 ediţie), a unui concert educativ, a 6 spectacole şi 2 concerte în străinătate, a unor colaborări interdisciplinare cu tineri absolvenţi/ masteranzi/ doctoranzi din domeniul psihologiei şi sociologiei.

Plan de realizare a proiectului
Realizările proiectului
Concursul Naţional de Analiză Muzicală Contemporană
Concursul Naţional de Compoziţie pentru elevi
Afişe, booklet-uri şi publicaţii
Galerie foto
Link-uri interviuri şi recenzii

Ultima actualizare: 29 iunie 2013

enlightened Institutul de Studii Muzicale Doctorale Avansate (MIDAS), cod de identificare POSDRU/ 89/ 1.5/ S/ 62923, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Parteneri:  

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj- Napoca

CESPE- Academia Română

Website proiect: http://www.midas-unmb.ro/

Echipa de cercetare Partener 2- Academia de Muzică „Gheorghe Dima”:

Prof.univ.dr. Pop Adrian (Manager Partener 2), Prof.univ.dr. Banciu Gabriel

Obiectivul proiectului MIDAS:

Şcoala postdoctorală MIDAS îşi propune susţinerea activităţii de cercetare postdoctorală, dorindu-se o continuitate la nivel de excelenţă a pregătirii ştiinţifice şi artistice a specialiştilor- doctori în muzică, prin asigurarea unui sistem adecvat treptei educaţionale postdoctorale.

Pentru mai multe informaţii click aici http://www.midas-unmb.ro/?p=1

 

enlightened Observatorul Profesiilor Muzicale din România (OPMR), număr de identificare POSDRU/ 18/ 1.2/ G/ 33715, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Parteneri:  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Muzică

S.C. SCART G&M SRL, Braşov      

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj- Napoca

Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Muzică

Cosmina Silvia Stitzl Musikschule Stuttgart, Germania

Website proiect: http://www.opmr.eu/

Echipa de cercetare Partener 2- Academia de Muzică „Gheorghe Dima”:

Nedelcuţ Nelida (Manager Partener 2), Râpă Constantin, Pop Ciprian, Stan Alina, Badiu Ioana, Moldovan Veronica, Chichişan Carmen, Andreiţu Nelica.

Obiectivul proiectului OPMR:

Proiectul OPMR doreşte să aducă o contribuţie majoră la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de educaţie şi formare profesională în muzică din România. Proiectul îşi propune să ofere muzicienilor o imagine coerentă asupra cerinţelor pieţei muncii şi asupra oportunităţilor profesionale, prin aprofundarea şi analizarea aspectelor legate de integrarea pe piaţa muncii de profil a tinerilor muzicieni.

Pentru Obiective specifice şi Rezultate anticipate click aici

http://www.opmr.eu/index.php?lang=ro&page=proiect

 

enlightened Practica artistică- tranziţia tânărului artist spre piaţa muncii, număr de identificare POSDRU/ 90/ 2.1/ S/ 63100, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Parteneri:

Art Act Cluj- Napoca

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj- Napoca

Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj- Napoca

Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj- Napoca

Colegiul Naţional de Artă „Octavian Băncilă” Iaşi

Colegiul Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa

Ballettschule „Dance 2000” Austria

Tanzwerkstatt Marbach, Germania

Website proiect: http://www.practicaartistica.com/

Echipa de cercetare partener Academia de Muzică „Gheorghe Dima”:

Cuteanu Cornelia, Modola Doina, Mihuţ Anca, Strugaru Emil, Banciu Ecaterina, Coman Ramona, Sandu Vasile Cristian.

Obiectivul proiectului:

Proiectul Practica artistică- tranziţia tânărului artist spre piaţa muncii îşi doreşte sa contribuie la dezvoltarea sistemului de integrare profesională pe scena culturală a elevilor şi studenţilor de profil vocaţional şi corelarea nevoilor angajatorilor cu a tinerilor artişti.

Pentru Rezultate anticipate click aici http://www.practicaartistica.com/prezentare/

 

enlightened Proiect de cercetare postdoctorală – UEFISCSU, cod: PD 468

Titlul proiectului: Cercetarea, sistematizarea şi promovarea genului de oratoriu din muzica românească din secolul XX

Director proiect: dr. Lucian Ghişa

Cercetarea, sistematizarea si promovarea genului de oratoriu din muzica românească din secolul XX reprezintă o cerinţă imperativă în cadrul dezvoltării cercetării muzicologice din România, datorită numărului important de lucrări de gen prea puţin cunoscute. Proiectul îşi propune investigarea riguroasă a corpului de lucrări ale genului, finalizată cu implementarea pe platforma electronică a Departamentului de Educaţie Continuă şi Învăţământ la Distanţă al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” a unei baze de date complexe şi publicarea unui volum de specialitate. Pentru promovarea genului şi stimularea cercetărilor muzicologice specifice, proiectul va cuprinde editarea unei partituri şi organizarea unui concert cu o lucrare a unui compozitor clujean, eveniment finalizat prin realizarea unui CD cu înregistrarea din concert a lucrării. Diseminarea rezultatelor cercetării se va realiza prin prezentarea principalelor concluzii la simpozioane de gen din ţară şi străinătate.

Plan de realizare a proiectului

 

enlightened Proiect de cercetare postdoctorală – UEFISCSU, cod: PD 511

Titlul proiectului: Avatarurile mitului “Orfeu” în istoria muzicii

Director proiect: asist.univ.dr. Tatiana OLTEAN

Principalul scop este investigarea muzicologică în direcţia evidenţierii impactului modelului tragediei antice greceşti asupra genurilor muzical-spectaculare (opera, baletul şi subgenurile lor) de-a lungul evoluţiei acestora, cu aplicaţie la producţiile ce au ca temă mitul Orfeu. Vor fi urmărite pe de o parte structurile genuistice, personajele şi relaţiile dintre acestea, sursele mitologice, coduri de mişcare, scenografia, regia, din perspectiva general-transdisciplinară a evoluţiei mitului în genurile menţionate, şi pe de altă parte implicaţiile estetice şi retorice, rolul corului şi al corifeului, tipare metro-ritmice şi structuri modale, precum şi specificităţi de limbaj ale scriiturii şi metamorfoze ale mitului din perspectiva particular-muzicală.

Plan de realizare a proiectului

Rezultatele grantului

Link-uri: articole de specialitate, interviu

 

enlightened Tudor Jarda- 90 de ani Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj deruleaza în perioada 5- 21 octombrie 2012 proiectul „Tudor Jarda- 90 ani” în cadrul caruia 14 institutii de cultura partenere organizeaza o serie de manifestari culturale (concerte, expozitii, simpozioane), sub semnul omagierii a 90 de ani de la nasterea folcloristului si profesorului universitar Tudor Jarda, cetatean de onoare al municipiului Cluj- Napoca.

Descarcă detalii