Prima Pagina / Creaţie şi cercetare / Cercetare / Cursuri de formare profesională

Cursuri de formare profesională

Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională/perfecționare participanţii trebuie să fie absolvenţi a formei de învăţământ liceal, cu Diplomă de Bacalaureat (conf. Legii Educației nr.1/2011) și să achite taxa aferentă cursului.

Cursurile sunt structurate pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în forma faţă în faţă şi on-line. Pentru obţinerea Certificatului de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, participanţii vor susţine un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi susţinerea unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoştinţelor şi a feed-back-ului primit în cadrul disciplinelor.

Suporturile de curs aferente disciplinelor teoretice, precum şi orarul cursurilor pot fi achiziţionate de la Secretariatul CCFDP.  Pe lângă acestea, cursanţilor le sunt oferite materiale auxiliare:
- CD-uri ce conţin suporturile de curs
- materiale bibliografice

 

enlightened Cursuri de perfecționare                                                                      

 


Referent de specialitate aşezământ cultural
Prezentare
Formular de înscriere


Maestru sunet
Prezentare
Formular de înscriere

 

Cântăreţ
Prezentare
Formular de înscriere

 

pentru mai multe informații ne puteți apela la numărul de telefon 0264 591241 interior 195, secretar CCFDP - drd. Ioana Badiu