Prima Pagina / Creaţie şi cercetare / Cercetare

Cercetare

Cercetarea ştiinţifică reprezintă una dintre misiunile asumate prin Carta Universităţii de către Academia de Muzică Gheorghe Dima şi reprezintă, în ansamblu, unul dintre indicatorii cu relevanţă maximă pentru dimensiunea activităţilor şi standardelor de calitate atinse de o universitate.

Obiectivele  instituţiei ţintesc excelenţa în domeniul cercetării şi a creaţiei artistice, fapt ilustrat prin creşterea numărului de proiecte de cercetare/creaţie artistică câştigate prin competiţie în ultimii ani, a numărului de publicaţii indexate în baze de date internaţionale pe care Academia de Muzică Gheorghe Dima le editează.

Activităţi de cercetare se desfăşoară în toate departamentele facultăţilor, susţinerea financiară fiind asigurată, în mare masură, prin granturi sau contracte de cercetare. Efortul colectivelor de cadre didactice este susţinut de Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională, de Compartimentul de Cercetare-Dezvoltare şi de Centrul de excelenţă în domeniul conexiunii educative, artistice şi culturale europene.