Prima Pagina / Creaţie şi cercetare / Activităţi artistice / Academia Sighişoara

Academia Sighişoara

 

 

 

 

 

 

 

 


OBIECTIVE


1.        OBIECTIV EDUCAŢIONAL - Instruirea studenţilor participanţi la cursurile de măiestrie din cadrul Academiei Muzicale Sighişoara (discipline vocale şi instrumentale, muzică de cameră, compoziţie).

 

2.        OBIECTIV ARTISTIC – Prezentarea performanţei artistice a profesorilor şi crearea prilejului ca studenţii să-şi demonstreze abilităţile în cadrul experienţei de concert atât de-a lungul Academiei de vară din Sighişoara cât şi în cadrul concertelor de-a lungul anului.  

 

3.        OBIECTIV INTEGRATIV - Promovarea muzicii şi artei drept limbaj comun, depăşind diferenţele religioase, sociale şi culturale.

 

4.        DEZVOLTARE REGIONALĂ – Favorizarea dezvoltării turismului de nişă şi conturarea oraşului Sighişoara ca nou centru original al muzicii clasice în Europa. 

 


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

(desfăşurătorul va fi completat pe măsura programării exacte a concertelor şi evenimentelor)

 

18 noiembrie  2013, Berna

Deschiderea oficială: Concert în Berna

pian: Viniciu Moroianu (RO)

vioară: Alexandru Gavrilovici (CH)

12 decembrie 2013, Cluj-Napoca

Concert cameral: Cvartetul Arcadia

Ana Török - vioară

Răsvan Dumitru - vioară

Traian Boală - violă

Zsolt Török – violoncel

Lucrări de I. Pleyel, J. Haydn, W.A. Mozart

Concert inclus în cea de-a XXIII-a ediţie a Festivalului Mozart (www.mozart-romania.ro).

7-9 aprilie 2014, Cluj-Napoca

Curs de măiestrie - Alexandru Gavrilovici (vioară) descarcă afiş

Curs de măiestrie - Angela Schwartz (tehnică Alexander) descarcă afiş

25 aprilie 2014, Sighişoara

Concert cameral pentru copii "Punguţa cu doi bani" descarcă afiş

Dirijor şi moderator: Dalma Lidia Kovacs

Flaut - Cătălina Popa

Oboi - Ruxandra Sericiuc

Clarinet - Flaviu Luduşan

Corn - Szilard Kelemen

Fagot - Vasile Tăpăstău

Concepţia şi dramaturgia: Ştefana Ţiţeica

Fragmente din lucrări de Musorgski, Beethoven şi Stravinski 

6 mai 2014, Sighişoara

Radu Dunca, vioară

Dariu Cifor, vioară

Cristian Suărăşan, violă

Andras Vilhelem, violoncel

Lucrări de Beethoven, A. Pop, B. Bartok, jazz standards şi prelucrări pop şi rock descarcă afiş

1-14 august 2014, Sighişoara

Academia Muzicală Sighişoara

6 noiembrie 2014, Neuchâtel (Elveţia)

ora 19.30 – sala de lectură a Bibliotecii Publice şi Universitare din Neuchâtel

Concert cameral: Ansamblul Linos

Felix Renggli – flaut

Marie Trottman – harpă

Alexandru Gavrilovici – vioară

Vladimir Lakatos – alto

Stéphane Giampellegrini - violoncel

Lucrări de W.A. Mozart, B. Bartók, C. Debussy, A. Honegger, T. Takemitsu

3 martie 2015, Timişoara

Recital cameral

Melinda Béres, vioarã

Tiberius Simu, tenor

Silvia Sbârciu, pian

Lucrări de C. Ţăranu, O. Messiaen, D. Voiculescu, A. Pop, A. Honegger descarcă afiş

4 martie 2015, Oradea

Recital cameral

Melinda Béres, vioarã

Tiberius Simu, tenor

Silvia Sbârciu, pian

Lucrări de C. Ţăranu, O. Messiaen, D. Voiculescu, A. Pop, A. Honegger descarcă afiş

9 martie 2015, Sighişoara

Recital cameral

Mihaela Maxim, sopranã

Horea Haplea, pian

Cvartetul Arcadia - Ana Török, vioara I, Rãsvan Dumitru, vioara II, Traian Boală, violă, Zsolt Török, violoncel

Lucrări de: G. Orbán, G. Mahler  (A. Pop), J. Haydn, V. Munteanu, Ş. Marcu, A. Pop descarcă afiş

1-14 august 2015, Sighişoara

Academia Muzicală Sighişoara

17 noiembrie 2015, Cluj-Napoca

Recital cameral - Armonii contemporane descarcă afiş

Ansamblul AdHOC (Cluj-Napoca)
Aurelian Băcan - clarinet, Eva Butean - pian, Radu Dunca - vioară, Ovidiu Costea - violă, Vlad Raţiu - violoncel

Ansamblul CLARINETFEST
Emese Madáras - clarinet în mi bemol, Flavius Trif - clarinet în si bemol, Răzvan Ciorbea - clarinet în si bemol, Aurelian Băcan - clarinet alto, Victor Tobac - clarinet bas, Mihai Toader - clarinet bas

Prezintă: Adrian Pop

Lucrări de: G. Enescu, G. Balint, U. Vlad, B. Bartók, A. Pop, D. Rotaru, N. Brînduş

24 noiembrie 2015

Recital cameral - Geografii amestecate

Eva Butean - pian, Radu Dunca - vioară, Ovidiu Costea - violă, Vlad Raţiu - violoncel

Lucrări de: F. Chopin, G. Enescu, A. Pop, B. Bartók, L. van Beethoven

1-14 august 2016, Sighişoara

Academia Muzicală Sighişoara

 


Valoarea co-finanţării elveţiene:  CHF 250.000


BENEFICIILE PROIECTULUI

Aspectele culturii deschid noi perspective şi contribuie la progres şi dezvoltare. Academia Muzicală Sighişoara este o instituţie internaţională pentru tineri muzicieni din România şi Elveţia, un loc de întâlnire şi schimb de experienţă, o platformă pentru arta contemporană în România.

Până acum Academia Muzicală Sighişoara a fost finanţată în principal din surse private. Fără contribuţia personală a profesorilor şi a membrilor echipei de organizare, implementarea proiectului Academia Sighişoara nu ar fi fost posibilă. Acest proiect vizează trasarea unui drum ascendent, aşezat pe bazele trainice ale unei iniţiative care a dovedit de-a lungul a 20 de ediţii capacitatea de a atrage tinerii muzicieni, de a-şi spori în mod inventiv oferta profesională şi educaţională, de a-şi confirma şi consolida valoarea şi renumele.

Prin parteneriatul propus cu Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, o instituţie de învăţământ superior muzical de mare valoare, Academia Muzicală Sighişoara intenţionează să dezvolte cursurile de măiestrie pentru muzica instrumentală şi de cameră cultă, cu un accent pe stimularea creaţiei contemporane şi a interpretării acesteia. Cursurilor tradiţionale de compoziţie li se vor adăuga cursuri de analiză adaptate diferitelor cerinţe şi perspective ale tinerilor muzicieni, precum şi conferinţe pe teme de estetică şi practică interpretativă, evoluţia limbajului muzical ş.a. Dorim să implementăm în proiect cursuri dedicate celebrei tehnici Alexander de integrare a energiei mentale şi fizice, deosebit de necesară practicanţilor profesionişti ai muzicii, dar abia cunoscută în România.

Academia Muzicală Sighişoara are loc vara, însă succesul de care se bucură cursurile şi concertele implică organizarea de concerte şi recitaluri care au loc la Sighişoara, Cluj-Napoca şi (posibil) alte oraşe din România, pe toată perioada anului. Intenţionăm lărgirea ariei de colaborări artistice, prin intermediul unor parteneriate cu festivaluri de renume, concerte şi serii de recitaluri, contribuind astfel la creşterea vizibilităţii proiectului.

Dezvoltarea în timp a proiectului presupune de asemenea implicarea unor resurse umane calificate: profesori, interpreţi precum şi o echipă extinsă de personal de conducere. Pe lângă posibilitatea de a beneficia de instrumentele şi echipamentele existente deja la Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, este necesară achiziţia de noi instrumente şi echipamente, mai ales dintre cele mai greu de găsit, cum sunt instrumentele vechi (forte-piano). Aşadar, ca urmare a nevoii de extindere şi înnoire, costurile vor creşte, fiind necesare noi surse de finanţare.

Parteneriatul dintre Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca şi asociaţia Cultura Viva Sighişoara garantează sustenabilitatea proiectului, întărind structurile locale şi recunoaşterea ambelor instituţii, subliniind, în acelaşi timp, cooperarea şi parteneriatul. Partenerul elveţian contribuie cu finanţare şi aportul de know-how elveţian, iar partenerul român adaugă tradiţia muzicală şi susţinerea profesională, ambii parteneri beneficiind de această colaborare. Pe termen lung se intenţionează ca Academia Muzicală Sighişoara să fie preluată în întregime de către Academia de Muzică din Cluj.

Viitorul aparţine tinerilor, iar educaţia este cel mai important domeniu în dezvoltarea unei ţări. Principalul obiectiv al acestui parteneriat elveţiano-român este promovarea tinerelor talente, astfel Academia Muzicală Sighişoara ar putea demonstra rolul cel mai important pe care îl joacă arta în dezvoltarea socială şi economică a uneia dintre cele mai frumoase zone din România.

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Galerie Foto