Prima Pagina / Admitere / Master / Calendar

Calendar

 

Facultatea de Interpretare Muzicală

A. Interpretare muzicală - Instrumente                
B. Interpretare muzicală - Canto
C. Artele spectacolului muzical
                     
 

Calendarul admiterii:

- 5-6 septembrie 2016 - Înscrieri la concurs

- 8-10 septembrie 2016 - Susţinerea probelor de concurs

 

Probele concursului de admitere la Facultatea de Interpretare Muzicală:

A. Interpretare muzicală - Instrumente
Proba 1: Recital de minimum 1/2 oră, cu un repertoriu la alegerea candidatului. Programul de recital va fi executat din memorie, cu excepţia lucrării (lucrărilor) din sec.XX-XXI cu scriitură foarte dificilă;
Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus. Proiectul propus – lucrare scrisă de aproximativ 4 pagini (depus în dosarul de înscriere) trebuie să conţină:
a) tema proiectului şi argumentarea alegerii ei
b) aspectele stilistice avute în vedere
c) conţinutul şi obiectivele urmărite în proiect.

 

B. Interpretare muzicală - Canto
Proba 1: Recital de minimum o jumătate de oră cu un repertoriu la alegerea candidatului. Programul de recital va fi executat din memorie.
Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus. Proiectul propus – (sub forma unei lucrări scrise de aproximativ 4 pagini, depusă în dosarul de înscriere) trebuie să conţină:
a) tema proiectului şi argumentarea alegerii acesteia
b) lucrarea (operă, operetă, balet etc.) sau/şi repertoriul (vocal-simfonic sau cameral), avute în vedere
c) structurarea conţinutului în capitole şi etape de realizare
d) obiectivele urmărite
 

C. Artele spectacolului muzical
Proba 1:
Regie teatru muzical
Prezentarea unui spectacol propriu (înregistrat pe casetă video sau DVD) însoţită de comentariile candidatului referitoare la elaborarea acestuia.
Regie coregrafică
Prezentarea unui spectacol propriu (înregistrat pe casetă video sau DVD) însoţită de comentariile candidatului referitoare la elaborarea acestuia.
Pedagogie coregrafică
Prezentarea unei ore de studiu practic prin derularea momentelor de bară, mijloc, sărituri mici
şi sărituri mari. Conţinutul cursului, în funcţie de anul de studiu, este la alegerea candidatului.
Proba poate fi realizată practic, individual sau folosindu-se un material înregistrat (casetă video sau DVD).
Proba 2: Susţinerea orală a proiectului propus. Proiectul propus – (sub forma unei lucrări scrise de aproximativ 4 pagini, depusă în dosarul de înscriere) trebuie să conţină:
a) tema proiectului
b) lucrarea (operă, operetă, balet etc.) sau/şi repertoriul (vocal-simfonic sau cameral), avute în vedere şi argumentarea alegerii acestora
c) structurarea conţinutului în capitole şi etape de realizare
d) obiectivele urmărite
 

 

Facultatea Teoretică

A. Pedagogie muzicală
B. Compoziţie muzicală
C. Muzicologie
D. Dirijat

 
Calendarul admiterii:

- 5-6 septembrie 2016 - Înscrieri la concurs

- 8-10 septembrie 2016 - Susţinerea probelor de concurs

 

Probele concursului de admitere la Facultatea Teoretică sunt următoarele:
            1. probă scrisă
            2. probă de specialitate

 
1. Conţinutul probei scrise:
a) pentru programul de studiu Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, proba constă în analiza unei lucrări muzicale, conform următoarelor criterii:
- încadrare în epocă;
- consideraţii istorice şi structurale privind genul lucrării;
- aspecte de scriitură;
- analiza morfologică şi structurală a formei muzicale;
- consideraţii de ordin stilistic;
- consideraţii de ordin estetic şi interpretativ.
b) pentru programul de studiu Pedagogie muzicală, proba constă dintr-un subiect din Istoria muzicii universale şi româneşti

 
2. Conţinutul probei de specialitate:
- Pedagogie muzicală: probă orală din Didactica specialităţii
Pentru programul de studiu Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, proba va consta dintr-un proiect, tehnoredactat în 3 exemplare, depus la data înscrierii în concurs, şi din susţinerea practică a acestuia, diferenţiat pe specializări după cum urmează:
- Compoziţie:
a) un proiect de creaţie vizând o lucrare (un ciclu de lucrări) de dimensiuni ample, într‑un gen la libera alegere a autorului
b) prezentarea proiectului, după următoarea structură:
- motivarea proiectului
- repere stilistice cărora li se revendică lucrarea (cu exemplificări)
- elemente de limbaj
- tehnici de compoziţie
- strategii componistice
- estimări cu privire la posibila interpretare a lucrării
- Dirijat:
a) analiza de formă şi concepţie dirijorală a unei părţi dintr-o lucrare simfonică sau vocal-simfonică, la alegerea candidatului
b) probă de dirijat (cu suport audio) a părţii analizate şi/sau a unor fragmente din celelalte părţi ale lucrării (la alegerea comisiei), cu explicaţii şi răspunsuri la întrebările comisiei
- Muzicologie:
a) un proiect de cercetare, realizat fără profesor coordonator, care va cuprinde:
- titlul
- zona stilistică sau teoretică vizată
- stadiul actual al cercetării în domeniu
- obiectivele urmărite în proiect
- planul proiectului (capitole/subcapitole)
- bibliografia
b) prezentarea proiectului, cu explicaţii şi răspunsuri la întrebările comisiei