Prima Pagina / Admitere / Licenţă / Calendar

Calendar

 

Facultatea de Interpretare Muzicală

Calendarul admiterii:

Sesiunea I - iulie 2017

- 18-21 iulie - Înscrieri la concurs

- 24-27 iulie - Susţinerea probelor de concurs

În cazul existenţei unor locuri neocupate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

 


Facultatea Teoretică

Specializări 3 ani: muzică, muzică (în limba engleză)

Specializări 4 ani: compoziţie muzicală, muzicologie, dirijat

 
Calendarul admiterii:

Sesiunea I - iulie 2017

- 18-21 iulie - Înscrieri la concurs

- 31 iulie-2 august - Susţinerea probelor de concurs

În cazul existenţei unor locuri neocupate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

 

 

Extensia Piatra Neamţ

Calendarul admiterii:

Sesiunea I - iulie 2017

- iulie - Înscrieri la concurs

- iulie - Susţinerea probelor de concurs

În cazul existenţei unor locuri neocupate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.


La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta). 
La concursul de admitere pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N. La admitere cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de M.E.N.

Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă.

Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări în aceeaşi sesiune de admitere (în cadrul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima"), taxa de admitere se plăteşte o singură dată.

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii cadrelor didactice şi ai personalului TESA al AMGD, copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, paşaport).

La depunerea dosarului de înscriere, candidaţii vor primi legitimaţii de concurs, singurul act pe baza căruia vor avea acces în instituţie.

 

 

Candidaţii care doresc informaţii suplimentare privind probele de Interpretare muzicală sunt rugaţi să se adreseze la secretariat – telefon 0768 187256 sau email simona.fodor@amgd.ro!

Candidaţii care doresc informaţii suplimentare privind probele de Compoziţie, Dirijat, Pedagogie sunt rugaţi să se adreseze la secretariat - telefon 0768 187260 sau e-mail secretariat gabriela.vaida@amgd.ro!