Prima Pagina / Admitere / Doctorat / Acte necesare

Acte necesare

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

1. cerere tip de înscriere cu menţionarea domeniului, tipului şi  formei  de doctorat şi opţiunea privind conducătorul de doctorat;

2. curriculum vitae semnat ;

3. memoriu de activitate semnat;

4. lista lucrărilor ştiinţifice, creaţiilor artistice şi/sau repertoriul interpretativ;

5. copie legalizată după certificatul de naştere;

6. copie legalizată după certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui;

7. copie legalizată după diploma de bacalaureat;

8. copii legalizate după: diploma de licenţă şi foaia matricolă corespunzătoare;

9. copii legalizate după: diploma de masterat şi foaia matricolă corespunzătoare, în cazul candidaţilor care au absolvit acest nivel universitar ;

10. copie după buletin/carte de identitate;

11. certificat de competenţă lingvistică;

12. proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format tipărit (5 exemplare) şi în format pdf

13. portofoliul de activitate conform art. 15, pct.2 din  Regulamentul privind concursul  de admitere la studii universitare de  doctorat sesiunea septembrie 2013:

a) Muzicologie / Stilistica creaţiei muzicale / Stilistica interpretării muzicale - dirijat
– portofoliu de realizări profesionale, pe profil (compoziţii, studii, concerte/spectacole, proiecte etc.) 

b) Stilistica interpretării muzicale - interpretare instrumentală:
– înregistrări din recital/concert pe suport DVD (cu durata de minimum 30 min) sau recital de minimum 30 min. Lucrările trebuie să acopere cel puţin două stiluri muzicale diferite.

c) Stilistica interpretării muzicale - interpretare vocală:
– înregistrări din recital/concert/spectacol pe suport DVD (cu durata de minimum 30 min) sau recital de minimum 20 min. Lucrările trebuie să acopere cel puţin două stiluri muzicale diferite.

d) Artele spectacolului muzical
– portofoliu de realizări profesionale (înregistrări spectacole pe suport DVD, proiecte, studii etc.)

14. chitanţa care atestă plata taxei de înscriere la examenul de admitere (cuantumul taxei de înscriere este de 250 lei);

15. dosar plic;

 

Se vor depune 2 dosare cu acelaşi conţinut din care unul va fi copia celui care conţine actele legalizate.

Pentru informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat vă puteţi adresa, din data de 26 august 2013, d-nei secretar Cleopatra Boboc, cam.26, tel. 0264 596983.