Prima Pagina / Academia / Posturi scoase la concurs

Posturi scoase la concurs

 

LISTA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS PENTRU

SEMESTRUL 2 AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017

 

 

Posturi scoase la concurs

Descriere posturi

Metodologie

Programarea concursurilor

Tematică oră de curs

Rezultatele concursurilor

 

Facultatea de Interpretare Muzicală

Departamentul de Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale

Poziţia 22 - lector universitar. Candidat înscris: Boală Traian

Curriculum vitae / Lista de lucrări/activităţi artistice / Fişa de verificare a standardelor minimale

 

Poziţia 27 - asistent universitar. Candidat înscris: Goje Amalia-Violeta căs. Erdös

Curriculum vitae / Lista de lucrări/activităţi artistice / Fişa de verificare a standardelor minimale

 

Extensia Piatra Neamţ

Poziţia 4 - Lector universitar. Candidat înscris: Ghilea Ligia

Curriculum vitae / Lista de lucrări/activităţi artistice / Fişa de verificare a standardelor minimale

 

_________________________________________________________________________________________

 POSTURI  AUXILIAR  DIDACTICE ȘI ADMINISTRATIVE  SCOASE LA CONCURS

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de:

Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul 2016-2020.

Detalii suplimentare pot fi accesate aici sau la nr de telefon (+4)0264 59 69 83 / e-mail consclui@smail.com.

_Metodologie

_____________________________________________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de:

"Bibliotecar", durată nedeterminată, la Biblioteca Extensiei Universitare Piatra Neamț

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

Calendarul concursului: 04.04.2017 - Selecția dosarelor candidaților și afișarea rezultatelor

                                  10.04.2017 - ora 10 - Proba scrisă

                                  12.04.2017 - ora 10 - Interviul

                                  14.04.2017 - Afișarea rezultatelor finale

_____________________________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de:

"Îngrijitoare", durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ, Cămin studențesc  

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

Rezultatul interviului: 

1. Naica Crina Elena - 90 puncte - Admis 

2. Moldovan Mihaela Maria - 90 puncte - Admis 

Rezultatul probei scrise: 

1. Naica Crina Elena - 66 puncte - Admis 

2. Moldovan Mihaela Maria - 53,33 puncte - Admis 

3. Gașpar Ana-Maria - 10 puncte - Respins 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Gașpar Ana-Maria -  Dosar înscriere concurs - Admis 

2. Naica Crina Elena -  Dosar înscriere concurs - Admis

3. Moldovan Mihaela Maria - Dosar înscriere concurs - Admis

  Calendarul concursului: 13.03.2017 - Selecția dosarelor candidaților și afișarea rezultatelor

                                  20.03.2017 - ora 10 - Proba scrisă

                                  23.03.2017 - ora 10 - Interviul

                                  27.03.2017 - Afișarea rezultatelor finale

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de:

"Îngrijitoare", durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

Rezultatul final: 

1. Stan Adriana -  94.16 Puncte - Admis 

Rezultatul interviului: 

1. Stan Adriana -  96.33 Puncte - Admis 

Rezultatul probei scrise:

1. Stan Adriana -  92 Puncte - Admis 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Stan Adriana -  Dosar înscriere concurs - Admis 

Calendarul concursului: 04.01.2017 - Selecția dosarelor candidaților și afișarea rezultatelor

                                  10.01.2017 - ora 10 - Proba scrisă

                                  12.01.2017 - ora 10 - Interviul

                                  17.01.2017 - Afișarea rezultatelor finale

_____________________________________________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs -examen a unui post vacant de:

"Recuziter"(perioadă determinată)

Rezultatul final:  1.Țurcaș Paul-Florin  - 69.99 puncte - Admis

Rezultatul interviului: 1.Țurcaș Paul-Florin  - 58.33 puncte - Admis

Rezultatul probei scrise:

1. Pușcaș-Geleriu Gheorghe-Dan - nu s-a prezentat - Respins

2. Țurcaș Paul-Florin - 81.66 puncte - Admis 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Pușcaș-Geleriu Gheorghe-Dan - Dosar înscriere concurs- Admis

2. Țurcaș Paul-Florin - Dosar înscriere concurs- Admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

calendarul concursului: 13.12.2016 - Selecția dosarelor candidaților

                                 19.12.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                 21.12.2016  ora 10 - Interviul

                                 23.12.2016- afișarea rezultatelor finale

_____________________________________________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs - examen a unui post vacant de:

"Administrator financiar (economist)"

Rezultatul final: 1. Milici Ioana-Maria - 88,83 puncte - Admis

Rezultatul interviului:

1. Milici Ioana-Maria - 92 puncte - Admis

2. Velesesan Alina-Loredana - 86,66 puncte - Admis

Rezultatul probei scrise:

1. Milici Ioana-Maria - 85,66 puncte - Admis

2. Velesesan Alina-Loredana - 74 puncte - Admis

3. Rîpă Mihaela-Anca - 37,66 - Respins

4. Cordoș Mariana - Absentă - Respins

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Milici Ioana-Maria - Dosar înscriere concurs - Admis

2. Velesesan Alina-Loredana - Dosar înscriere concurs - Admis

3. Rîpă Mihaela-Anca - Dosar înscriere concurs - Admis

4. Cordoș Mariana - Dosar înscriere concurs - Admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

calendarul concursului: 14.12.2016 - Selecția dosarelor candidaților

                                 20.12.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                 22.12.2016  ora 10 - Interviul

                                 27.12.2016- afișarea rezultatelor finale

_________________________________________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca organizează examen de promovare pentru postul de "Șef Birou Financiar-Contabilitate". Detalii suplimentare privind: bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

calendarul concursului:  22.12.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                   23.12.2016 ora 15 - Afișarea rezultatelor   

                                   27.12.2016 ora 15 - Depunerea contestațiilor 

                                   28.12.2016 ora 15 - Soluționarea contestațiilor 

                                   29.12.2016  ora 9 - Afișarea rezultatelor finale 

_________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs -examen a unui post vacant de:

"Administrator financiar (economist)"

Rezultatul final: 1.Dîrjan  Rodica - 95,33 puncte - Admis

Rezultatul interviului: 1.Dîrjan  Rodica - 95 puncte - Admis

Rezultatul probei scrise:

1. Dîrjan  Rodica - 95,66 puncte - Admis

2. Irimia  Flavia-Roxana - 44 puncte - Respins

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Dîrjan  Rodica - Dosar înscriere concurs- Admis

2. Irimia  Flavia-Roxana - Dosar înscriere concurs- Admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

calendarul concursului: 16.11.2016 - Selecția dosarelor candidaților

                                 22.11.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                 24.11.2016  ora 10 - Interviul

                                 28.11.2016- afișarea rezultatelor finale

__________________________________________________________________          

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs -examen a unui post vacant de:

"Șef Serviciu Tehnic Administrativ"

Rezultatul final: 1.Oroian  Ionel-Marian - 83,49 puncte - Admis

Rezultatul interviului: 1.Oroian  Ionel-Marian - 87,66 puncte - Admis

Rezultatul probei scrise:

1. Oroian  Ionel-Marian - 79,33 puncte - Admis 

2. Dușe  Alexandru-Ioan  - 43,33 puncte - Respins

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Oroian  Ionel-Marian - Dosar înscriere concurs- Admis

2. Dușe  Alexandru-Ioan  - Dosar înscriere concurs- Admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

Bibliografia de concurs poate fi accesată aici.

calendarul concursului: 28.09.2016 - Selecția dosarelor de concurs

                                  04.10.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                  06.10.2016  ora 10 - Interviul

                                  10.10.2016- afișarea rezultatelor finale

_____________________________________________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs -examen a unui post vacant de:

"Mânuitor carte"

Rezultatul final: 1. Badiu Monica  Claudia - 97,16 puncte- Admis

                          2. Purdea  Sanda - Camelia - 81,16 puncte - Respins

Rezultatul interviului:

1. Badiu Monica  Claudia - 98,66 puncte- Admis

2. Purdea  Sanda - Camelia - 70,66 puncte- Admis

Rezultatul probei scrise:

1. Badiu Monica  Claudia - 95,66 puncte- Admis

2. Purdea  Sanda - Camelia - 91,66 puncte- Admis

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Badiu  Monica Claudia - Dosar înscriere concurs- Admis

2. Barz  Sanda-Luminița - Dosar înscriere concurs- Admis

3. Purdea  Sanda-Camelia - Dosar înscriere concurs- Admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

calendarul concursului:  14.10.2016 - Selecția dosarelor de concurs

                                  20.10.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                  24.10.2016  ora 10 - Interviul

                                  26.10.2016- afișarea rezultatelor finale

_____________________________________________________________________________________________________________________

Academia Academia de Muzică "Gheorghe Dima"- Extensia Piatra Neamț anunță scoaterea la concurs-examen a unui post temporar vacant de:

"Secretar facultate"

Rezultatul final: 1.Manoliu Elena - 95 puncte - Admis

Rezultatul interviului: 1.Manoliu Elena - 100 puncte - Admis

Rezultatul probei scrise:

1. Gontariu Lăcrămioara - 34 puncte- Respins

2. Ionițoae  Alina - 39 puncte- Respins

3. Manoliu Elena - 90 puncte- Admis

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Ionițoae  Alina - Dosar înscriere concurs- Admis

2. Gontariu Lăcrămioara - Dosar înscriere concurs- Admis

3. Manoliu Elena - Dosar înscriere concurs- Admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

calendarul concursului: 31.08.2016 - Selecția dosarelor de concurs

                                  06.09.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                  08.09.2016  ora 10 - Interviul

                                  12.09.2016- afișarea rezultatelor finale

_____________________________________________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs -examen a unui post vacant de:

"Administrator financiar (economist)"

Rezultatul final1.Mihai Carmen-Laura - 89,99 puncte- Admis

Rezultatul interviului:  1.Mihai Carmen-Laura - 88,66 puncte- Admis

Rezultatul probei scrise: 1.Mihai Carmen-Laura - 91,33 puncte- Admis

Rezultatul selecției dosarelor de concurs: 1.Mihai Carmen-Laura- Dosar înscriere concurs- Admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

calendarul concursului: 31.08.2016 - Selecția dosarelor de concurs

                                  05.09.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                  07.09.2016  ora 10 - Interviul

                                  09.09.2016- afișarea rezultatelor finale

_____________________________________________________________________________________________________________________

Academia Academia de Muzică "Gheorghe Dima"- Extensia Piatra Neamț anunță scoaterea la concurs-examen a unui post temporar vacant de:

"Secretar facultate"

Rezultatul final:

1. Năstasă Mihaela Camelia -  Respins

2. Gontariu Lăcrămioara -  Respins

 Rezultatul probei scrise, poate fi accesat aici 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs:

1. Năstasă Mihaela Camelia - Dosar înscriere concurs- Admis

2. Gontariu Lăcrămioara - Dosar înscriere concurs- Admis

3. Manoliu Elena - Dosar înscriere concurs- Respins

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

calendarul concursului: 19.07.2016 - Selecția dosarelor candidaților

                                 25.07.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                 27.07.2016  ora 10 - Interviul

                                 29.07.2016- afișarea rezultatelor finale

__________________________________________________________________                   

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs -examen a unui post vacant de:

"Îngrijitoare"

Rezultatul final: Mercean Alina-Liana - 88,83 puncte- Admis 

Rezultatul interviului: 1. Mercean Alina-Liana- 84,33 puncte- Admis 

Rezultatul probei scrise: 1. Mercean Alina-Liana- 93,33 puncte- Admis 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs: 1. Mercean Alina-Liana- Dosar înscriere concurs- Admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

calendarul concursului: 04.07.2016 - Selecția dosarelor candidaților

                                 08.07.2016 ora 9 - Proba scrisă

                                 12.07.2016  ora 9 - Interviul

                                 14.07.2016- afișarea rezultatelor finale

___________________________________________________________________________________________Academia Academia de Muzică "Gheorghe Dima"- Extensia Piatra Neamț anunță scoaterea la concurs-examen a unui post vacant de:

"Portar" 

Rezultatul final: Gafton Ovidiu - 100 puncte - Admis 

Rezultatul interviului, poate fi accesat aici 

Rezultatul probei scrise, poate fi accesat aici 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs, poate fi accesat aici 

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați, bibliografia și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici

calendarul concursului: 04.07.2016 - Selecția dosarelor candidaților

                                 08.07.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                 12.07.2016  ora 10 - Interviul

                                 14.07.2016- afișarea rezultatelor finale                    

_____________________________________________________________________________________________________________________

Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs -examen a 2 posturi vacante de:

"Redactor 1/2 normă"

Rezultate finale (data afișării 03.06.2016 ora 14)

1.Jurje Alexandra - 97,16 puncte - admis

2.Pascu Cristina   - 97  puncte - admis

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați și modul de desfășurare al concursului, pot fi accesate aici.

Bibliografia de concurs poate fi accesată aici.

calendarul concursului: 25.05.2016- Selecția dosarelor candidaților

                                 30.05.2016 ora 10 - Proba scrisă

                                 01.06.2016  ora 10 - Interviul

                                 03.06.2016- afișarea rezultatelor finale